Stichting Toverbal  

Kort maar krachtig:
Dames Dubbel met Kat yn 't Seil
Jaarringen

Dames Dubbel met Kat yn 't Seil - JaarringenThematische cd's, gebaseerd op een muzikaal theaterprogramma, hebben nogal eens de neiging langdradig te zijn. Het visuele effect, de directe binding tussen uitvoerende artiesten en luisterend publiek ontbreekt.
Dames Dubbel, Marita Kruijswijk en Marian Nesse, soms aangevuld met Nanne Kalma en Ankie van der Meer en dan luisterend naar de naam Kat yn 't Seil, reizenmet ons in vijftig minuten het jaar rond. Nederlandse jaarfeesten komen in hun liederen en dansen uitgebreid aan de orde. Pallem pallem pasen doet me terugdenken aan de periode dat ik als Amsterdams jongetje op de Veluwe kwam wonen en alle kinderen op Palmzondag met hun versierde palmpaas zingend rondgingen. Liederen in verouderde taal of in dialect zijn aangepast naar eigentijdse taal. Daardoor zijn de teksten goed te volgen. Wat lastiger is dat met liedjes in de Friese taal. De Lêste skeaf , een oogstlied waarin Pier wordt uitgenodigd om te dansen, bezorgt me toch wel wat problemen, maar ja het Frysk is nu eenmaal geen dialect. Hier en daar vraag ik mij af of de achtergrondinformatie in de begeleidende tekst nog wel van deze tijd is en heb ik het gevoel dat die uitleg op achterhaalde volkskundige theorieën is gebaseerd.

Dames Dubbel met Kat yn 't Seil
Jaarringen
PAN 192© Stichting Toverbal