Stichting Toverbal  

Aald Hielpen - Hylper fòrzen út dy likje steaKort maar krachtig:
Aald Hielpen
Hylper fòrzen út dy likje stea

Terwijl wij afgelopen zomer tijdens het Doe Dans Festival in Vierhouten op vrijdagavond onze eerste natte rug kregen, presenteerde de Folkloristische zang- en dansgroep Aald Hielpen in eigen omgeving de cd: Hylper fórzen út dy likje stea. Veertien liederen gezongen in het Hindeloopens dialect, dat duidelijk afwijkt van de Friese taal. Het is maar goed dat ik er de Nederlandse vertaling bijkreeg.
Het grootste deel van de teksten is afkomstig uit het boekwerkje Taalproeven van Hindeloopen van Sjoerd Okkes Roosjen uit 1855. Voor het merendeel bestaand uit een groot aantal coupletten rond gebruiken uit de Hindeloopense folklore, zoals In saing op it iisfermaak (een lied over ijsvermaak), Houmanhou (Vastenavond) en Brulloftssaing (Bruiloftslied). Om te voorkomen dat het zingen van al die coupletten een langdradig geheel werd, heeft men de koorzang afgewisseld met declamatie en solozang. Ook de instrumentale begeleiding door accordeon, viool, baritontrombone, blokfluiten en trommel, geeft deze cd een duidelijk eigen klankkleur.
Een klein uurtje soms serieuze, maar meestal vrolijke koormuziek uit het kleine stadje Hindeloopen. Het bekendste nummer voor mij was de Hylper wals waarop de groep een eigen dans kent: Frienden, friendinnen. Al waa't hir wêze mei. Aalden of jûngen. Dot nimt naat wei: Vrienden, vriendinnen. Al wie hier ook moge zijn. Ouderen of jongeren. Dat maakt niet uit.

Aald Hielpen
Hylper fòrzen út dy likje stea
Face records 1220305


© Stichting Toverbal