Stichting Toverbal  

De Warder Schots leeft !

Rozenhoeddansen
De Warder Schots, Warder 31 augustus 1948
collectie Rini Smit

Wanneer een groepje Amsterdamse volksdanscursisten in 1995 aan dansdocente Elsche Korf vraagt hen de Warder Schots aan te leren, blijkt zij met de in het boek Dansen uit Noord-Holland van Marco Bos en Kees Notenboom (1983) opgenomen dansbeschrijving niet al te best uit de voeten te kunnen komen. Ze neemt daarom contact op met de muzikant Marco Bos, die ondertussen verhuisd is naar Avignon in Frankrijk en met Jac Fuchs, onderzoeker in hart en nieren. En samen besluiten ze de Warder Schots opnieuw op papier te zetten. Aangezien er sinds het verschijnen van bovengenoemde uitgave veel nieuwe informatie, waaronder varianten op de beschrijving uit 1983, boven tafel gekomen was, bleef die beschrijving niet beperkt tot een simpel tijdschriftartikel, maar mondde uit in een heus boekwerk. Op zaterdag 31 januari jl. werd in het knusse zaaltje van Café 'Het Wapen van Warder' in het Noord-Hollandse dorp Warder - kan het toepasselijker? - het boek De Warder Schots ten voeten uit gepresenteerd.
De Warder Schots, een uit vier delen bestaande figuurdans, werd tot de Tweede Wereldoorlog nog regelmatig gedanst, vooral op de kermis. Daarna raakte hij een beetje in het slop. Dankzij Rini Smit, dansleidster te Oosthuizen, bestaat er echter vanaf 1981 weer nieuwe belangstelling voor de dans. Er bleek een aantal dames te zijn die zich de Warder Schots nog konden herinneren en er bestond nog een bandopname van de muziek. De dans kon worden gereconstrueerd. Op 1 november 1982 maakte ik op verzoek van Marco Bos en Kees Notenboom in de voormalige kerk van Warder zelf video-opnamen van die reconstructie. En in 1983 verscheen de complete beschrijving in het boek Dansen uit Noord-Holland.
Tot zover deze korte voorgeschiedenis. Met 96 pagina's en een ingesloten cd met opnamen van de dans uit 1952, 1961 en 1982, vertelt het thans verschenen boek ons alles wat er bekend is over de Warder schots en de momenten waarop hij vroeger werd uitgevoerd. Ook wordt er aandacht besteed aan varianten, uit zowel Warder als Wijdenes, en aan vergelijkbare of juist afwijkende schotsen uit Noord-Holland. Aan de hand van eerdergenoemde videobeelden stelde Elsche Korf een geheel nieuwe dansbeschrijving samen, Marco Bos verzorgde de muzieknotaties en Jac Fuchs onderzocht alles wat er maar te onderzoeken viel. Samen zorgden ze voor een boek dat zijn weerga niet kent. Zo uitgebreid is een dans in Nederland nog nooit onderzocht en beschreven.
Is de Warder Schots hiermee een dood museumstuk geworden? Nee! Op video-opnamen van de dans die tijdens de boekpresentatie werd opgevoerd, ontdekte Elsche Korf dat er in de derde figuur ervan toch kleine wijzigingen waren ontstaan ten opzichte van de reconstructie uit 1981. De Warder Schots leeft! In juni is hij waarschijnlijk weer op de Warder Kermis te zien.

Marco Bos, Jac Fuchs en Elsche Korf,
De Warder Schots ten voeten uit,
Doorwerth: Uitgeverij (MW)², 2004
ISBN 90-805625-3-X© Stichting Toverbal