Stichting Toverbal

Cees Tempel gaat dansen

Werelddans neemt dit nummer afscheid van Cees Tempel. Op een korte tussenpoos na zit Cees al vanaf 1989 in de redactie van Volksdans, nu Werelddans.
Als dansleider, ex-bestuurslid van het Folkloristisch Danstheater en als auteur van het boek Muziek en dans uit Oost-Nederland (1987), wist Tempel precies wat er speelde in de volksdanswereld. Onder hoofdredacteur Dick van de Vooren hield hij zich eerst en vooral bezig met de samenstelling van het blad, maar al gauw nam hij ook zelf de pen ter hand. Om de lezer meer bagage te geven, schreef hij dans- en muziekrecensies en jarenlang verzorgde hij de rubrieken ‘Portret van een dansleider’ en ‘Portret van een dansdocent’.

Cees Tempel heeft het tijdschrift zien krimpen en groeien. Van acht keer per jaar naar zes keer en uiteindelijk vier, maar ook van gemiddeld 28 pagina’s naar 36 en met dubbel zo veel artikelen. Van zwart-wit naar full-color en van een verenigingsblad naar een volwassen dansmagazine, van Volksdans naar Werelddans.
Na een uitstapje van een paar jaar, vroeg de huidige hoofdredacteur Joost Groeneboer hem in 2003 terug in de redactie, wat hij bescheiden accepteerde, ‘als er niemand anders gevonden werd.’ Juist in deze periode, waarin het blad een bredere doelgroep probeerde te bereiken en meer aan te sluiten bij de multiculturele samenleving, was het belangrijk dat het contact met de volksdanswereld niet verloren ging. Wat in Cees gevonden werd, was een redactielid met open vizier.

Nu hij 65 is, vindt hij het tijd om te stoppen, als redactielid maar ook met zijn schrijfwerkzaamheden voor Werelddans en de tijdschriften van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur. Dan is hij eindelijk van alle deadlines af, kan hij wat vaker weg en hoeft hij niet meer tijdens zijn vakanties - de laatste jaren schreef hij aanstekelijke reportages over zijn dansreizen - door te werken. Dan heeft hij tijd om zelf het dansen weer op te pikken en na al die jaren een tweede deel te schrijven over de muziek en dans uit Oost-Nederland. Nu al werkt hij ijverig muziekpartituren en dansbeschrijvingen uit. Wat het wordt, een ringbandje of op Internet, weet hij niet; belangrijk is dat het betaalbaar blijft. Deze wens kenmerkt zijn mentaliteit. Cees Tempel is een echte veldwerker. Het enorme videobestand met dansuitvoeringen dat hij in de loop der jaren opbouwde, wordt nu gedigitaliseerd. De originelen gaan te zijner tijd naar het Meertens Instituut en de dvd’s naar de oorspronkelijke groepen en naar kadercursiste Maartje Ligthart, aan wie hij zijn bibliotheek en kennis overdraagt. ‘In kleine beetjes, want anders wordt ze gek. Daarvoor is haar huisje aan de Westzanerdijk veel te klein.’ 

Joost Groeneboer
hoofdredacteur Werelddans© Stichting Toverbal