Stichting Toverbal View this page in English

Doelstelling

'Stichting Toverbal' stelt zich ten doel het bestuderen en bevorderen van de folkloristische dans en de daarmee verband houdende folkloristische gebeurtenissen in het algemeen en in het bijzonder de folkloristische dansen uit Nederland en hun varianten in het buitenland.

'Stichting Toverbal' tracht dit doel o.a. te bereiken door:© Stichting Toverbal