Stichting Toverbal

Recente publicaties

Van Paula-dans tot Cramignon

Van Paula-dans tot Cramignon

Voor zijn laatste lessen Nederlandse dans heeft Cees Tempel een dansbundel gemaakt met daarin 11 dansen, beginnend bij de Paula-dans en eindigend met de Cramignon.

Inhoud:

 1. Paula-dans
 2. Polka Jenny Lint
 3. Boerendochter
 4. Mazurka
 5. Broeder Lazarus
 6. Baonopstekker
 7. Vierpas
 8. Donauwals
 9. Oskerder Oogstdans
 10. En gade gij mee naar Reusel
 11. Cramignon
Nederlandse Folkloredans - Museaal en levend erfgoed

Nederlandse Folkloredans
Museaal en levend erfgoed

Redactie:
Ineke Strouken
Johan de Bruijn
met dank aan Cees Tempel

Inhoud:

 1. Ineke Strouken, Een levend museum
  inleiding
 2. Johan de Bruijn, Deskundigen over de toekomst van de Nederlandse Folkloredans
  verslag van de conferentie op 28 en 29 maart 2003 in Fredesheim
 3. Cees Tempel, Een folkloristische volksdansreis door Nederland
  de geschiedenis van de Nederlandse volksdans of folkloredans in hink-stap-sprong
 4. Piet de Boer, Volksdans, folkloredans en mevrouw Sanson
  een interview met Femke van Doorn-Last
 5. Nathalie Coenraadts, Nederlandse dans kan niet zielloos zijn geweest
  een interview met Elly Olderaan
 6. Piet de Boer, Werken als oude dansmeesters
  een interview met Jan Kloetstra
 7. Piet de Boer, Multidisciplinair onderzoek naar de Warder Schots
  een interview met Elsche Korf
 8. Piet de Boer, Met de camera dansen verzamelen
  een interview met Cees Tempel
verschenen in:
Volkscultuur
themanummers over de cultuur van het dagelijks leven
nummer 19 - augustus 2007
ISSN:
0169 5614
ISBN:
978 90 718 4070 8
een uitgave van:
Nederlands Centrum voor Volkscultuur

Een folkloristische volksdansreis door Nederland

In een viertal artikelen voert Cees Tempel de lezer door de wereld van de Nederlandse volksdans of folkloristische dans.
Een samenvatting van de vier artikelen verschijnt binnenkort in de reeks 'Volkscultuur'.

verschenen in:
Alledaagse Dingen
nieuwsblad voor volkscultuur
negende jaargang - nummer 1 t/m 4
maart, juli, september en december 2003
een uitgave van:
Nederlands Centrum voor Volkscultuur
De Stedeker Krummels uit Diepenheim

Hoe verleidelijk is de Nederlandse volksdans?
Har ik die, wat zol ik die!

tekst en fotografie:
Cees Tempel
verschenen in:
Volksdans
24e jaargang nr. 3 - september 2005
een uitgave van:
Landelijk Centrum voor Amateurdans
Eiergadder'n door De Schaddenrieders uit Enschede

Eiergadder’n
Palmpaastraditie bijna verboden

Een reportage over de problemen die de Twentse Boerendansgroep De Schaddenrieders uit Enschede ondervond bij het jaarlijks inzamelen van eieren en de vrolijke palmpaasoptocht die daar op volgt.

tekst:
Cees Tempel
foto's:
Arjen Tempel
verschenen in:
Volkscultuur Magazine
jaargang 1 - nummer 1 - voorjaar 2006
een uitgave van:
Nederlands Centrum voor Volkscultuur


© Stichting Toverbal